Община Чупрене - Област Видин
Белоградчик 
Бойница 
Брегово 
Видин 
Грамада 
Димово 
Кула 
Макреш 
Ново село 
Ружинци 
Чупрене 
Кмет на община
Кмет на кметство Горни Лом
Кмет на кметство Долни Лом
Кмет на кметство Репляна

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 13:27 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 2
- 2 (100%)
- 700
- 0
- 574
- 574
- 10
- 11
- 553

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Анжело Цветанов Добричов-Независим 297
 Цветан Еленков Цветков-Партия Българска социалистическа партия 256


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване