Община Добричка - Област Добрич
Балчик 
Генерал Тошево 
Добричка 
Каварна 
Крушари 
Тервел 
Добрич 
Шабла 
Кмет на община
Кмет на кметство Бенковски
Кмет на кметство Божурово
Кмет на кметство Бранище
Кмет на кметство Владимирово
Кмет на кметство Воднянци
Кмет на кметство Житница
Кмет на кметство Карапелит
Кмет на кметство Методиево
Кмет на кметство Паскалево
Кмет на кметство Плачи Дол
Кмет на кметство Свобода
Кмет на кметство Стефаново
Кмет на кметство Стожер
Кмет на кметство Фелдфебел Дянково
Кмет на кметство Черна

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БРАНИЩЕ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 23:23 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 354
- 3
- 199
- 199
- 6
- 8
- 185

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Йорданка Тодорова Костадинова-Партия "Българска социалдемокрация" 63
 Димитър Николов Димитров-КОАЛИЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ" 122


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване