Община Каварна - Област Добрич
Балчик 
Генерал Тошево 
Добричка 
Каварна 
Крушари 
Тервел 
Добрич 
Шабла 
Кмет на община
Кмет на кметство Българево
Кмет на кметство Видно-иречек
Кмет на кметство Септемврийци

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪЛГАРЕВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:04 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 2
- 2 (100%)
- 1312
- 0
- 654
- 654
- 13
- 15
- 626

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Евдокия Железова Димитрова-Коалиция "БСП и Зелена партия в България" 187
 Любчо Николов Карагюлиев-КОАЛИЦИЯ "ДА" 439


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване