Община Крумовград - Област Кърджали
Ардино 
Джебел 
Кирково 
Крумовград 
Кърджали 
Момчилград 
Черноочене 
Кмет на кметство Голям Девесил
Кмет на кметство Девесилово
Кмет на кметство Егрек
Кмет на кметство Звънарка
Кмет на кметство Малък Девесил
Кмет на кметство Странджево
Кмет на кметство Черничево

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕГРЕК ПО ПРОТОКОЛ ОТ 10:41 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 670
- 2
- 481
- 481
- 1
- 2
- 478

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Ахмед Юсеинов Възгечев-Партия "Движение за права и свободи" 241
 Ресим Хасанов Бояджиев-Партия "Национално движение Симеон Втори" 237


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване