Община Крумовград - Област Кърджали
Ардино 
Джебел 
Кирково 
Крумовград 
Кърджали 
Момчилград 
Черноочене 
Кмет на кметство Голям Девесил
Кмет на кметство Девесилово
Кмет на кметство Егрек
Кмет на кметство Звънарка
Кмет на кметство Малък Девесил
Кмет на кметство Странджево
Кмет на кметство Черничево

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРАНДЖЕВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 10:41 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 4
- 4 (100%)
- 861
- 1
- 435
- 435
- 0
- 2
- 433

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Кадир Юсеин Изет-Партия "Национално движение за права и свободи" 182
 Бекир Шабан Осман-Партия "Движение за права и свободи" 251


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване