Община Самуил - Област Разград
Завет 
Исперих 
Кубрат 
Лозница 
Разград 
Самуил 
Цар Калоян 
Кмет на община
Кмет на кметство Богданци
Кмет на кметство Богомилци
Кмет на кметство Владимировци
Кмет на кметство Желязковец
Кмет на кметство Кривица
Кмет на кметство Пчелина
Кмет на кметство Хърсово

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО РЕШЕНИЕ НА ОИК


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА
Община Самуил
Област Разград


Общинската избирателна комиисия на основание чл.102 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:
 

         Обявява за избран на втори тур:

      Недим Ибрямов Мустафов
      издигнат от Партия "Движение за права и свободи"
      получил 3160 гласа.

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване