Община Стара Загора - Област Стара Загора
Братя Даскалови 
Гълъбово 
Казанлък 
Мъглиж 
Опан 
Павел Баня 
Раднево 
Стара Загора 
Чирпан 
Гурково 
Николаево 
Кмет на кметство Богомилово
Кмет на кметство Братя Кунчеви
Кмет на кметство Горно Ботево
Кмет на кметство Калитиново
Кмет на кметство Калояновец
Кмет на кметство Могила
Кмет на кметство Плоска Могила
Кмет на кметство Преславен
Кмет на кметство Ракитница
Кмет на кметство Хан Аспарухово
Кмет на кметство Хрищени

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОГОМИЛОВО ПО РЕШЕНИЕ НА ОИК


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОГОМИЛОВО
Община Стара Загора
Област Стара Загора


Общинската избирателна комиисия на основание чл.102 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:
 

         Обявява за избран на втори тур:

      Петър Василев Коев
      издигнат от Партия "Национално движение Симеон Втори"
      получил 360 гласа.

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване