Община Долни чифлик - Област Варна
Аврен 
Аксаково 
Белослав 
Бяла 
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Долни чифлик 
Девня 
Дългопол 
Провадия 
Суворово 
Кмет на община
Кмет на кметство Голица
Кмет на кметство Горен Чифлик
Кмет на кметство Гроздьово
Кмет на кметство Детелина
Кмет на кметство Пчелник
Кмет на кметство Рудник
Кмет на кметство Солник
Кмет на кметство Старо Оряхово
Кмет на кметство Шкорпиловци

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РУДНИК ПО РЕШЕНИЕ НА ОИК


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РУДНИК
Община Долни чифлик
Област Варна


Общинската избирателна комиисия на основание чл.102 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:
 

         Обявява за избран на втори тур:

      Недялка Маринова Рашкова
      издигнат от Партия Българска социалистическа партия
      получил 187 гласа.

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване