Община Стражица - Област Велико Търново
Велико Търново 
Горна Оряховица 
Елена 
Златарица 
Лясковец 
Павликени 
Полски Тръмбеш 
Свищов 
Стражица 
Сухиндол 
Кмет на община
Кмет на кметство Асеново
Кмет на кметство Благоево
Кмет на кметство Бряговица
Кмет на кметство Виноград
Кмет на кметство Владислав
Кмет на кметство Горски Сеновец
Кмет на кметство Лозен
Кмет на кметство Нова Върбовка
Кмет на кметство Сушица

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО РЕШЕНИЕ НА ОИК


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА
Община Стражица
Област Велико Търново


Общинската избирателна комиисия на основание чл.102 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:
 

         Обявява за избран на втори тур:

      Стефан Рачков Стефанов
      издигнат от Партия "Национално движение Симеон Втори"
      получил 4306 гласа.

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване