Община Ново село - Област Видин
Белоградчик 
Бойница 
Брегово 
Видин 
Грамада 
Димово 
Кула 
Макреш 
Ново село 
Ружинци 
Чупрене 
Кмет на кметство Винарово
Кмет на кметство Неговановци
Кмет на кметство Ясен

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕГОВАНОВЦИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОИК


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕГОВАНОВЦИ
Община Ново село
Област Видин


Общинската избирателна комиисия на основание чл.102 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:
 

         Обявява за избран на втори тур:

      Даниела Боянова Нисторова
      издигнат от Партия "Български земеделски съюз "Александър Стамболийски 1899"
      получил 315 гласа.

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване