Община Добричка - Област Добрич
Балчик 
Генерал Тошево 
Добричка 
Каварна 
Крушари 
Тервел 
Добрич 
Шабла 
Кмет на община
Кмет на кметство Бенковски
Кмет на кметство Божурово
Кмет на кметство Бранище
Кмет на кметство Владимирово
Кмет на кметство Воднянци
Кмет на кметство Житница
Кмет на кметство Карапелит
Кмет на кметство Методиево
Кмет на кметство Паскалево
Кмет на кметство Плачи Дол
Кмет на кметство Свобода
Кмет на кметство Стефаново
Кмет на кметство Стожер
Кмет на кметство Фелдфебел Дянково
Кмет на кметство Черна

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕНКОВСКИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОИК


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕНКОВСКИ
Община Добричка
Област Добрич


Общинската избирателна комиисия на основание чл.102 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:
 

         Обявява за избран на втори тур:

      Шабан Рамадан Караали
      издигнат от Партия Българска социалистическа партия
      получил 308 гласа.

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване