I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Берковица - Област Монтана
Берковица 
Бойчиновци 
Брусарци 
Вълчедръм 
Вършец 
Георги Дамяново 
Лом 
Медковец 
Монтана 
Чипровци 
Якимово 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕЗДРЕЯ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАГАНИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪРЗИЯ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗАМФИРОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БОРОВЦИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 15:49 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 39
- 39 (100%)
- 19203
- 25
- 9490
- 9488
- 1223
- 553
- 7712


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Сплотени и единни за Берковица 612
 Партия "Движение за права и свободи" 62
 Антонио Методиев Герасиомов-Независим 105
 Партия "БЗНС "Никола Петков" 80
 Партия "Съюз свободни демократи" 517
 Партия "Свободна България" 57
 Коалиция за независимите хора 787
 Емилия Георгиева Григорова-Ангелова-Независим 221
 Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) 55
 Партия "Български демократичен съюз "Радикали" 410
 Партия Българска социалистическа партия 2149
 Коалиция "БКП и КПБ" 104
 Партия "Рома" 12
 Партия "БЗНС - Народен съюз" 409
 Партия "Национално сдружение - БЗНС" 46
 Партия "Българска комунистическа партия "Георги Димитров" 152
 Предизборна коалиция "Коалиция за справедливост и единство" 87
 С инженер Милчо Доцов за Берковица 567
 Партия Партия на българските жени 96
 Партия "Национално движение Симеон Втори" 493
 Партия "Български Бизнес Блок" 101
 Партия "Българска християнска коалиция" 126
 Партия "Общобългарско национално движение Отечество" 109
 Партия "Гражданска партия за България" 280
 Партия "Социално либерално движение "Справедливост" 75


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване