I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Брезник - Област Перник
Брезник 
Земен 
Ковачевци 
Перник 
Радомир 
Трън 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛКОВЦИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНА СЕКИРНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОШАРЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО НОЕВЦИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАКОВЦИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 14:02 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 25
- 25 (100%)
- 6933
- 6
- 4706
- 4706
- 708
- 191
- 3807


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Партия "Съюз на Демократичните Сили" 302
 Партия "Българско движение Национален идеал за единство" 14
 Коалиция"Българска социалдемокрция" "Либерален съюз "Нов избор" "ВМРО-бълга 1119
 Партия "Българска национална партия Социален съюз" 32
 Партия "Български земеделски народен съюз - единен" 44
 Партия "Съюз на репресираните в България след 9.ІХ.1944 г." 22
 Партия "Движение за права и свободи" 157
 Партия "Рома" 73
 Партия "Национално движение Симеон Втори" 509
 Партия "Движение за национално възраждане "Оборище" 216
 Партия "Блокът на Жорж Ганчев" 38
 Партия "БЗНС - Народен съюз" 172
 Партия Българска социалистическа партия 1062
 Партия "Движение Гергьовден" 47


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване