I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Завет - Област Разград
Завет 
Исперих 
Кубрат 
Лозница 
Разград 
Самуил 
Цар Калоян 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БРЕСТОВЕНЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСТРОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕСЕЛЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРЕЛЕЗ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СУШЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАН ШИШМАНОВО

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 10:58 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 14
- 14 (100%)
- 11138
- 6
- 7143
- 7143
- 915
- 443
- 5785


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Партия "Движение за права и свободи" 1560
 Хълми Шукри Алид-Независим 85
 Партия "Движение за национално възраждане "Оборище" 53
 Партия "Национално движение за права и свободи" 489
 Мюрсел Мехмедов Исмаилов-Независим 142
 Партия "Съюз свободни демократи" 516
 Партия "Съюз на Демократичните Сили" 372
 Партия "БЗНС - Народен съюз" 67
 Партия "Национално сдружение - БЗНС" 67
 Партия Българска социалистическа партия 625
 Мехмед Рашид Сюлюман-Независим 267
 Партия "Национално движение Симеон Втори" 150
 Партия "Движение Гергьовден" 21
 Партия "ВМРО - Българско национално движение" 180
 Джемал Али Али-Независим 221
 Партия "Либерален съюз" 209
 Хайредин Хюсеин Хюсеин-Независим 361
 Хюсеин Юмер Хасан-Независим 80
 Партия "Партия Демократичен конгрес" 51
 Руфи Якуб Салим-Независим 63
 Петър Филипов Чолаков-Независим 116
 Шакир Махмуд Али-Независим 90


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване