I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Болярово - Област Ямбол
Болярово 
Елхово 
Стралджа 
Тунджа 
Ямбол 
Общински съветници
Кмет на община
Кмет на кметство Мамарчево
Кмет на кметство Голямо Крушево
Кмет на кметство Стефан Караджово
Кмет на кметство Попово
Кмет на кметство Воден
Кмет на кметство Шарково

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 16:55 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 20
- 20 (100%)
- 4386
- 7
- 3679
- 3679
- 522
- 127
- 3030


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Партия "Движение за права и свободи" 129
 Партия "Българско движение Национален идеал за единство" 65
 Партия "Съюз за демократично развитие" 9
 Партия "БЗНС "Александър Стамболийски" 64
 Партия "Национално движение Симеон Втори" 874
 Партия - политическо движение "Евророма" 37
 Партия Българска социалистическа партия 1616
 Коалиция ОДС 75
 Коалиция "Лявоцентриски странджански блок" 91
 Партия "Българска социалдемократическа партия" 70


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване