Община Белослав - Област Варна
Аврен 
Аксаково 
Белослав 
Бяла 
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Долни чифлик 
Девня 
Дългопол 
Провадия 
Суворово 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЗЕРОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО РАЗДЕЛНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРАШИМИРОВО

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 13:35 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 14
- 14 (100%)
- 9110
- 7
- 5958
- 5958
- 863
- 121
- 4974


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Партия "БЗНС "Никола Петков" 113
 Партия "Български Бизнес Блок" 33
 Партия "Национално движение Симеон Втори" 266
 Коалиция "Нова левица за Белослав" 447
 Коалиция "Единни за Белослав" 526
 Партия "Родолюбие 2000" 546
 Партия "Демократическа партия" 79
 Партия "Движение за права и свободи" 260
 Стоянка Димитрова Карамихалева-Независим 258
 Партия "Демократично движение Родолюбие" 104
 Партия "Движение Гергьовден" 135
 Партия "Българска социалдемократическа партия" 77
 Партия "БЗНС - Народен съюз" 79
 Партия "Народен блок" 93
 Партия "Българска национално-радикална партия" 62
 Коалиция "ОДС - Обединени демократични сили" 1743
 Партия "Национално сдружение - БЗНС" 14
 Партия "Българска партия на справедливостта" 139


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване