I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Бобошево
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО
КМЕТ НА КМЕТСТВО УСОЙКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО
 
    5. Инициативен Комитет Кирил Методиев Трендафилов
    8. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО

5. Кирил Методиев Трендафилов-Независим
8. Мерудинка Василиева Лисичкова-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД