I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ябланица
КМЕТ НА ОБЩИНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    4. Инициативен Комитет Румен Лазаров Петров
    15. Инициативен Комитет Валентина Николаева Златанова

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

4. Румен Лазаров Петров-Независим
15. Валентина Николаева Златанова-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД