I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ковачевци
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СИРИЩНИК
КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛИЩА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    1. Коалиция "Нова левица"
    10. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

1. Йордан Стефанов Миланов-Коалиция "Нова левица"
10. Кирил Любомиров Кирилов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД