I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Раковски
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЯМА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧАЛЪКОВИ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЯМА
 
    9. Коалиция "ОДС-Община Раковски"
    21. Инициативен Комитет Иван Филев Филев

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЯМА

9. Георги Христов Еневски-Коалиция "ОДС-Община Раковски"
21. Иван Филев Филев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД