I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Бяла
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОМ ЧЕРКОВНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕЙЧИНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛСКО КОСОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТЪРМЕН
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    13. Инициативен Комитет Юрий Петков Симеонов
    17. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

13. Юрий Петков Симеонов-Независим
17. Кольо Петков Келерджиев-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД