I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Алфатар
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО АЛЕКОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУКОВЕЦ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    5. Партия Българска социалистическа партия
    12. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

5. Радка Георгиева Желева-Партия Българска социалистическа партия
12. Йорданка Радева Узунска-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД