I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ситово
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАРВАН
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЮБЕН
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    8. Партия Българска социалистическа партия
    14. Партия "Движение за права и свободи"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

8. Николай Георгиев Неделчев-Партия Българска социалистическа партия
14. Моазес Джевдет Мехмед-Партия "Движение за права и свободи"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД