I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Айтос
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПИРНЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУКАРКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОПОЛИЦА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    1. Коалиция "Демократична алтернатива за Айтос"
    5. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

1. Ивелин Йорданов Йорданов-Коалиция "Демократична алтернатива за Айтос"
5. Евгени Стоянов Врабчев-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД