I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Златоград
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕРМА РЕКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛЕН
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРЦЕВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    6. Партия "Българска социалдемокрация"
    10. Инициативен Комитет Мирослав Митков Янчев

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

6. Младен Асенов Чаушев-Партия "Българска социалдемокрация"
10. Мирослав Митков Янчев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД