I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Неделино
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЪРНАТИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОЧАНИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗГРЕВ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ОГРАДНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО КУНДЕВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 
   1. Партия "БЗНС - Народен съюз"
   3. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
   4. Партия Българска социалистическа партия
   5. Партия "Партия Български социалдемократи"
   6. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"
   7. Партия "Обединен блок на труда"
   8. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
   9. Партия "Съюз за Отечеството"
   10. Партия "Гражданска партия за България"
   11. Партия "Партия на зелените"
   12. Партия "Български демократически форум"
   13. Партия Партия на българските жени
   14. Партия "БЗНС "Александър Стамболийски"
   15. Партия "Българска социалдемократическа партия"
   18. Партия "Либерален съюз"
   19. Партия "Движение Гергьовден"
   20. Партия "Национално движение Симеон Втори"
   21. Партия "Демократическа партия"
   22. Партия "Зелена партия в България"
   23. Партия "Съюз свободни демократи"
   24. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
   25. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"
   26. Партия "Блокът на Жорж Ганчев"
   28. Партия "Български Бизнес Блок"
   29. Партия "ВМРО - Българско национално движение"
   31. Партия "Конституционен съюз" - Пловдив
   33. Партия "Българска социалдемокрация"
   34. Партия "Движение за права и свободи"
   36. Инициативен Комитет Емил Митков Хатаджиев
   37. Партия "Съюз България"
   38. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
   40. Партия "Движение за социален хуманизъм" - София


 
Регистър на Кандидатски листи за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. Партия "БЗНС - Народен съюз"

     Алекси Здравков Пеев
     Пламен Асенов Хаджиев
     Катя Райчева Филипова
     Христо Георгиев Бойков

3. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"

     Розен Младенов Проданов
     Росен Данчев Дамянов
     Слави Стоянов Вълчев
     Захари Асенов Сандаров
     Стоян Андреев Манолев

4. Партия Българска социалистическа партия

     Красимир Иванов Нейчев
     Здравко Митков Борисов
     Валери Емилов Хаджиев
     Йордан Борисов Георгиев
     Хранимир Храниславов Ясенов
     Илияна Борисова Данчилова
     Митко Стоянов Кърмаджиев
     Стефан Момчилов Йорданов

5. Партия "Партия Български социалдемократи"

     Трендафил Асенов Русев
     Евгени Весков Терзиев
     Катя Данчева Свиленова
     Миглена Димитрова Пейчева

6. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"

     Росица Асенова Чичакова

7. Партия "Обединен блок на труда"

     Стоян Серафимов Гълъбов
     Ангел Иванов Дуганов

8. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)

     Здравко Асенов Димитров
     Красимир Руменов Русев
     Митко Росенов Чарадаров
     Цвятко Тошков Келешев
     Калин Цвятков Лилчев
     Росица Борисова Чарадарова
     Вълчо Русинов Пиличев
     Валентин Весков Димитров

9. Партия "Съюз за Отечеството"

     Георги Асенов Хаджиев
     Йордан Райчев Стефанов

10. Партия "Гражданска партия за България"

     Стоян Емилов Караиванов
     Здравко Николов Вълчев
     Ясен Митков Маколов
     Филка Емилова Чандърова

11. Партия "Партия на зелените"

     Христо Илиев Петров
     Димитър Христов Личев
     Младен Цвятков Чолаков
     Бойко Христов Миланов
     Владимир Заимов Дичев
     Розен Цветанов Чавдаров
     Цвятко Иванов Пеев

12. Партия "Български демократически форум"

     Любен Стефанов Белев
     Валентин Карамфилов Дамянов

13. Партия Партия на българските жени

     Стоян Ангелов Чаушев
     Виолета Аденова Карамитева

14. Партия "БЗНС "Александър Стамболийски"

     Асен Райчев Тохчелиев
     Любомир Йорданов Стоянов

15. Партия "Българска социалдемократическа партия"

     Севдалин Милчев Чандъров
     Евгени Георгиев Чавдаров

18. Партия "Либерален съюз"

     Красимир Асенов Пейчев
     Елка Васкова Русева
     Милен Сашев Личев

19. Партия "Движение Гергьовден"

     Ясен Векилов Халваджиев
     Кирил Вихъров Маринов
     Илка Красимирова Гълъбова
     Веско Радославов Кехайов
     Антон Георгиев Германов

20. Партия "Национално движение Симеон Втори"

     Огнян Стойков Бабачев
     Стоил Стоянов Синапов
     Снежана Васкова Русева
     Росен Альошев Карафезиев
     Надка Васкова Бодурова
     Красимир Росенов Гьоладжиев
     Красимир Росенов Емирски

21. Партия "Демократическа партия"

     Румен Стоянов Карамитев
     Бойко Нийков Младенов
     Асет Райчев Дамянов

22. Партия "Зелена партия в България"

     Величко Ангелов Караиванов
     Росен Христов Какалашев
     Милко Алексиев Чафадаров
     Лазар Здравков Павлов
     Енчо Желязков Личев
     Славчо Асенов Колев

23. Партия "Съюз свободни демократи"

     Борислав Огнянов Босев
     Деян Красимиров Ръжев
     Здравко Иванов Дуганов

24. Партия "Съюз на Демократичните Сили"

     Румен Милков Тасмаджиев
     Асен Стефанов Стоянов
     Здравко Стоянов Омарев

25. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"

     Росен Илиев Бабачев
     Милко Сергеев Вълчев
     Милена Василева Петрова
     Юлия Руженова Ковачева
     Милко Васков Хаджийски

26. Партия "Блокът на Жорж Ганчев"

     Емил Стефанов Костов

28. Партия "Български Бизнес Блок"

     Бойко Асенов Чафадаров
     Велико Йорданов Паналов

29. Партия "ВМРО - Българско национално движение"

     Генадий Янков Бакалов
     Зоя Викторова Какалашева
     Иван Огнянов Николов

31. Партия "Конституционен съюз" - Пловдив

     Стойко Димитров Еленов
     Хари Рафаилов Хаджиев
     Любомир Славчев Хаджиев
     Боян Райчев Михайлов

33. Партия "Българска социалдемокрация"

     Румен Русинов Русанов
     Бойко Енчев Чавдаров
     Стефан Райчев Пътников

34. Партия "Движение за права и свободи"

     Силвия Милчева Чадърова
     Александър Василев Драганов

36. Инициативен Комитет Емил Митков Хатаджиев

     Емил Митков Хатаджиев

37. Партия "Съюз България"

     Митко Данчев Белев
     Светозар Асенов Любомиров
     Александър Младенов Любомиров

38. Партия "Национално сдружение - БЗНС"

     Славчо Асенов Цветков
     Румен Асенов Беширов
     Данаил Борисов Каров

40. Партия "Движение за социален хуманизъм" - София

     Бойко Стоянов Книжаров
     Величко Георгиев Беширов


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД