I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Божурище
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОЛЕША
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХЕРАКОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХРАБЪРСКО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    11. Партия Българска социалистическа партия
    15. Инициативен Комитет Никола Ангелов Петров

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

11. Валентин Цонев Благоев-Партия Българска социалистическа партия
15. Никола Ангелов Петров-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД