I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Драгоман
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАБЕР
КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛОТИНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    1. Коалиция "БСП, БЗС "Ал.Стамболийски - 1899"
    5. Инициативен Комитет Любов Кирилова Добрева

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

1. Благой Георгиев Божилов-Коалиция "БСП, БЗС "Ал.Стамболийски - 1899"
5. Любов Кирилова Добрева-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД