I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Правец
КМЕТ НА КМЕТСТВО РАЗЛИВ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЖУРОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО РАЗЛИВ
 
    5. коалиция "За община правец "
    9. коалиция "БСП ,БСД ,БЗС"Ал. Стамболийски 1899"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО РАЗЛИВ

5. Цено Василев Иванов-коалиция "За община правец "
9. Станьо Тодоров Багелейски-коалиция "БСП ,БСД ,БЗС"Ал. Стамболийски 1899"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД