I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Сливница
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО АЛДОМИРОВЦИ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    1. Инициативен Комитет Живко Кирилов Рангелов
    4. Инициативен Комитет Лъчезар Милков Василев

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

1. Живко Кирилов Рангелов-Независим
4. Лъчезар Милков Василев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД