I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Антоново
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТЕВРЕК
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТЕВРЕК
 
    3. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    7. Партия "Движение за права и свободи"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТЕВРЕК

3. Анастас Анастасов Стоянов-Партия "Национално движение Симеон Втори"
7. Неджетин Ахмедов Мустафов-Партия "Движение за права и свободи"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД