I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Каолиново
Кмет на кметство Наум
Кмет на кметство Пристое
Кмет на кметство Тодор Икономово
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на Кмет на кметство Тодор Икономово
 
    3. Инициативен Комитет Али Салим Али
    6. Партия "Движение за права и свободи"

 
Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на кметство Тодор Икономово

3. Али Салим Али-Независим
6. Шинаси Исмаил Исмаил-Партия "Движение за права и свободи"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД