I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Болярово
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯМО КРУШЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТЕФАН КАРАДЖОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ШАРКОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯМО КРУШЕВО
 
    8. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    11. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯМО КРУШЕВО

8. Даринка Владимирова Атанасова-Партия "Национално движение Симеон Втори"
11. Кастадин Стоянов Иванов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД