I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Бяла
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОСПОДИНОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    9. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
    14. Партия "Национално движение Симеон Втори"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

9. Илиян Иванов Цонев-Партия "Съюз на Демократичните Сили"
14. Анастас Костов Трендафилов-Партия "Национално движение Симеон Втори"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД