I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ветрино
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОГРАДЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЛАДА ГВАРДИЯ
КМЕТ НА КМЕТСТВО МОМЧИЛОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕВША
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    11. Партия Българска социалистическа партия
    19. Коалиция "Единство"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

11. Димитър Стефанов Димитров-Партия Българска социалистическа партия
19. Тодор Николов Зафиров-Коалиция "Единство"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД