I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Козлодуй
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БУТАН
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛОЖЕНЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВА БАРА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    25. Инициативен Комитет Милко Костадинов Торбов
    37. Инициативен Комитет Валери Стефанов Ончев

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

25. Милко Костадинов Торбов-Независим
37. Валери Стефанов Ончев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД