I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Каварна
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪЛГАРЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИДНО-ИРЕЧЕК
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕПТЕМВРИЙЦИ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    5. Коалиция "БСП и Зелена партия в България"
    20. Инициативен Комитет Цонко Здравков Цонев

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

5. Боряна Георгиева Тодорова-Коалиция "БСП и Зелена партия в България"
20. Цонко Здравков Цонев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД