I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Крушари
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО АБРИТ
КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕФР БАКАЛОВО-ЗИМНИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОРИТЕН
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОЗЕНЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛКОВНИК ДЯКОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕВЕРЦИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕВЕРНЯК
КМЕТ НА КМЕТСТВО ТЕЛЕРИГ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 
   1. Партия "Социалдемократическа партия"
   2. КОАЛИЦИЯ "ОБЩИНА КРУШАРИ-ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"
   3. Партия "Движение за права и свободи"
   4. Коалиция "БКП и КПБ"
   5. Партия "Национално движение Симеон Втори"
   6. Партия "Национално движение за права и свободи"
   8. Партия "БЗНС - Народен съюз"
   9. Партия Българска социалистическа партия
   10. Партия "Движение Гергьовден"
   11. Партия "Либерален съюз "Нов избор"
   12. КОАЛИЦИЯ "БСД, БББ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"


 
Регистър на Кандидатски листи за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. Партия "Социалдемократическа партия"

     Иван Георгиев Петков
     Нейко Стоянов Нейков
     Веселин Пенев Стоянов
     Георги Йорданов Георгиев
     Шабан Али Велиев

2. КОАЛИЦИЯ "ОБЩИНА КРУШАРИ-ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

     Добри Стоянов Стефанов
     Илия Димитров Илиев
     Васко Балчев Балчев
     Ибрахим Исмаил Асан
     Иванка Николаева Йорданова
     Йорданка Момчева Енчева
     Руска Пенкова Тодорова
     Маринка Георгиева Добрева
     Стефан Янков Иванов
     Екрем Мустафа Аптула

3. Партия "Движение за права и свободи"

     Бехра Риза Мехмед
     Видин Фиданов Каракашев
     Нуртен Февзитова Мехмедова
     Зекерие Алиш Мехмед
     Нурхаят Нюфел Изет
     Метин Юсеин Асан
     Мюрсел Карани Бербер
     Тезгюн Исмаил Ариф
     Синан Мехмед Исмаил
     Шаин Шабан Кадир
     Осман Мустафа Азис
     Асан Ахмед Алиш
     Адем Мустафов Адемов
     Юджел Османов Адилов
     Сейфула Мехмедалин Сейфула
     Левент Мюзекяр Салим
     Тезджан Ахмедов Алиев

4. Коалиция "БКП и КПБ"

     Димитър Стоянов Митев
     Боян Петров Петров
     Николай Тодоров Динев
     Стойко Стоянов Стоянов

5. Партия "Национално движение Симеон Втори"

     Коста Николов Георгиев
     Митко Михайлов Димитров
     Петър Трифонов Енчев
     Миглена Маринова Михалева
     Минчо Калев Керчев
     Димитър Минчев Андонов
     Марийка Петкова Стоянова

6. Партия "Национално движение за права и свободи"

     Джеват Мехмед Ахмед
     Осман Шефкет Осман
     Тюркел Мехмед Феми

8. Партия "БЗНС - Народен съюз"

     Виолета Желязкова Георгиева
     Иван Митев Иванов
     Стефан Николов Стефанов
     Ивелин Михайлов Иванов
     Господин Георгиев Господинов
     Станимир Кръстев Рачев
     Живка Енчева Стоянова
     Николай Алексиев Стоев
     Пеньо Маринов Пенев
     Ведат Кадиров Саидов
     Атанаска Иванова Калчева
     Георги Колев Митев

9. Партия Българска социалистическа партия

     Стефка Кирилова Митева
     Бисерка Веселинова Кирова
     Васил Иванов Василев
     Николина Ангелова Атанасова
     Марийка Стоянова Лазарова
     Злати Стоянов Киров

10. Партия "Движение Гергьовден"

     Димитър Иванов Ковачев
     Златка Ненова Георгиева
     Георги Василев Георгиев
     Диню Георгиев Йорданов
     Георги Димитров Стаматов
     Георги Стоянов Енчев

11. Партия "Либерален съюз "Нов избор"

     Димитър Иванов Димитров
     Веселина Дичева Георгиева
     Пенка Митева Тончева
     Веска Ангелова Стойчева

12. КОАЛИЦИЯ "БСД, БББ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

     Димитър Генчев Желев
     Костадин Нейков Иванов
     Златка Крумова Андонова
     Радка Илиева Йорданова
     Петко Георгиев Енчев
     Велико Димчев Великов
     Иван Василев Колев
     Димитричка Вълчева Димитрова


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД