I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ардино
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДИНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДИНА
 
    1. Партия "Движение за права и свободи"
    3. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДИНА

1. Хамди Сабриев Палов-Партия "Движение за права и свободи"
3. Рахим Шевкетов Исмаилов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД