I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Бойчиновци - Област Монтана
Берковица 
Бойчиновци 
Брусарци 
Вълчедръм 
Вършец 
Георги Дамяново 
Лом 
Медковец 
Монтана 
Чипровци 
Якимово 
Кмет на община
Кмет на кметство Владимирово
Кмет на кметство Мърчево
Кмет на кметство Мадан
Кмет на кметство Охрид
Кмет на кметство Лехчево
Кмет на кметство Громшин
Кмет на кметство Бели Брод

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 02:45 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 19
- 19 (100%)
- 9483
- 1
- 6751
- 6751
- 533
- 69
- 6149


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Стефчо Георгиев Костадинов-ПрЕДИЗбОрНА КОАлИцИЯ 1 3264
 Петър Стефанов Петров-Партия "Национално движение Симеон Втори" 2885


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване