I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Омуртаг - Област Търговище
Антоново 
Омуртаг 
Опака 
Попово 
Търговище 
Кмет на кметство Величка
Кмет на кметство Веренци
Кмет на кметство Звездица
Кмет на кметство Камбурово
Кмет на кметство Кестеняво
Кмет на кметство Могилец
Кмет на кметство Панайот Хитово
Кмет на кметство Плъстина
Кмет на кметство Церовище

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИЧКА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 07:35 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 654
- 0
- 336
- 336
- 3
- 3
- 330

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Илияз Мустафов Мехмедов-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) 160
 Мустафа Реджеб Якуб-Партия "Движение за права и свободи" 170


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване