I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Дългопол - Област Варна
Аврен 
Аксаково 
Белослав 
Бяла 
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Долни чифлик 
Девня 
Дългопол 
Провадия 
Суворово 
Кмет на община
Кмет на кметство Аспарухово
Кмет на кметство Рояк
Кмет на кметство Сава
Кмет на кметство Цонево

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:00 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 28
- 28 (100%)
- 13620
- 35
- 9241
- 9241
- 265
- 56
- 8920


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Янко Иванов Янков-Независим 3509
 Светльо Христов Якимов-Партия "Движение за права и свободи" 5411


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване