I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Суворово
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО НИКОЛАЕВКА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    8. Инициативен Комитет Атанаска Атанасова Няголова-Петкова
    15. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

8. Атанаска Атанасова Няголова-Петкова-Независим
15. Косьо Стойчев Костов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД