I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Суворово
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО НИКОЛАЕВКА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО НИКОЛАЕВКА
 
    14. Партия "Обединен блок на труда"
    20. Инициативен Комитет Тодор Желев Едрев

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО НИКОЛАЕВКА

14. Иван Йорданов Борачев-Партия "Обединен блок на труда"
20. Тодор Желев Едрев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД