I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ковачевци - Област Перник
Брезник 
Земен 
Ковачевци 
Перник 
Радомир 
Трън 
Кмет на община
Кмет на кметство Сирищник
Кмет на кметство Калища

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 07:37 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 8
- 8 (100%)
- 1889
- 0
- 1595
- 1595
- 30
- 11
- 1554


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Йордан Стефанов Миланов-Коалиция "Нова левица" 789
 Кирил Любомиров Кирилов-Партия Българска социалистическа партия 765


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване