I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Бяла - Област Русе
Борово 
Бяла 
Ветово 
Две могили 
Иваново 
Русе 
Сливо поле 
Ценово 
Кмет на община
Кмет на кметство Лом Черковна
Кмет на кметство Пейчиново
Кмет на кметство Полско Косово
Кмет на кметство Стърмен

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:34 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 24
- 24 (100%)
- 14558
- 5
- 7674
- 7674
- 185
- 53
- 7436


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Юрий Петков Симеонов-Независим 3681
 Кольо Петков Келерджиев-Партия Българска социалистическа партия 3755


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване