I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Гълъбово - Област Стара Загора
Братя Даскалови 
Гълъбово 
Казанлък 
Мъглиж 
Опан 
Павел Баня 
Раднево 
Стара Загора 
Чирпан 
Гурково 
Николаево 
Кмет на община
Кмет на кметство Главан
Кмет на кметство Медникарово
Кмет на кметство Мусачево
Кмет на кметство Мъдрец
Кмет на кметство Обручище

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:30 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 22
- 22 (100%)
- 13401
- 12
- 8926
- 8926
- 190
- 61
- 8675


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Драгомир Тянков Радев-Независим 3334
 Николай Тонев Колев-Независим 5341


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване