I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Гурково - Област Стара Загора
Братя Даскалови 
Гълъбово 
Казанлък 
Мъглиж 
Опан 
Павел Баня 
Раднево 
Стара Загора 
Чирпан 
Гурково 
Николаево 
Кмет на община
Кмет на кметство Конаре

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:49 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 9
- 9 (100%)
- 4482
- 5
- 2368
- 2368
- 57
- 15
- 2296


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Стоян Бонев Николов-Партия Политическо движение "Социалдемократи" 1264
 Димо Петков Димов-Партия "Движение Гергьовден" 1032


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване