I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Болярово - Област Ямбол
Болярово 
Елхово 
Стралджа 
Тунджа 
Ямбол 
Кмет на кметство Голямо Крушево
Кмет на кметство Стефан Караджово
Кмет на кметство Шарково

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯМО КРУШЕВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 22:59 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 383
- 0
- 339
- 339
- 4
- 4
- 331

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Даринка Владимирова Атанасова-Партия "Национално движение Симеон Втори" 152
 Костадин Стоянов Иванов-Партия Българска социалистическа партия 179


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване