I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Кирково - Област Кърджали
Ардино 
Джебел 
Кирково 
Крумовград 
Кърджали 
Момчилград 
Черноочене 
Кмет на община
Кмет на кметство Тихомир
Кмет на кметство Завоя
Кмет на кметство Шумнатица
Кмет на кметство Горно Кирково
Кмет на кметство Джерово
Кмет на кметство Домище
Кмет на кметство Долно Къпиново
Кмет на кметство Горно Къпиново
Кмет на кметство Лозенградци

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:41 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 66
- 66 (100%)
- 30510
- 6
- 16096
- 16096
- 141
- 135
- 15820


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Валентин Руменов Манев-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 6261
 Шукран Кязим Идриз-Партия "Движение за права и свободи" 9559


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване